Nghe các bài hát

Khám phá, phát trực tuyến và chia sẻ một tổ hợp âm nhạc không ngừng mở rộng từ các nghệ sĩ lớn và mới nổi trên khắp thế giới.

Nghe nhạc mọi nơi, mọi lúc

Listen To Music Everywhere, Anytime

Hear what’s trending for free in the OurTunes community.

Tạo Danh sách phát với bất kỳ bài hát nào, On-The-Go

Tạo Danh sách phát với bất kỳ bài hát nào, On-The-Go

Save tracks, follow artists and build your own music channel. All for free

Kêu gọi tất cả những người sáng tạo

Sẵn sàng để khuấy động thế giới của bạn. Truy cập OurTunes để kết nối với người hâm mộ, chia sẻ âm thanh của bạn và tăng lượng khán giả của bạn.