آهنگ ها را گوش کنید

ترکیبی از موسیقی در حال گسترش را از هنرمندان نوظهور و بزرگ در سراسر جهان کشف، پخش و به اشتراک بگذارید.

گوش دادن به موسیقی در همه جا، هر زمان

Listen To Music Everywhere, Anytime

Hear what’s trending for free in the OurTunes community.

لیست های پخش را با هر آهنگی، On-The-Go ایجاد کنید

لیست های پخش را با هر آهنگی، On-The-Go ایجاد کنید

Save tracks, follow artists and build your own music channel. All for free

فراخوان از همه سازندگان

آماده برای تکان دادن دنیای خود. برای ارتباط با طرفداران، به اشتراک گذاری صداهای خود و افزایش مخاطبان خود، وارد OurTunes شوید.